Değerli Öğrencilerimiz, Sevgili Evlatlarımız!

Yükseköğrenimizin 2021-2022 Ders yılında salgın hastalıksız ve başarılı bir ders yılı geçirmenizi dileriz.

1) Burslu öğrencilerimizin sınıf geçme durumlarını bildiriminin zamanı gelmiştir. Sınıf geçme durumunu bildiren Islak imzalı veya doğrulama barkodlu "Sınıf Geçme Belgesini" ya da "Transkriptini"; Vakıf Merkezinin; “Abidinpaşa Merkez Camii Vakfı Başkanlığı, Tıp Fakültesi Cad., Kuşdili Sok. No: 4, Abidinpaşa Mahallesi, Mamak/ANKARA” adresine ya bizzat getirerek ya da postayla göndererek bilgi verecektir.

2) Eposta ile yapılacak belge gönderileri veya bildirimleri geçerli değildir.

3) Belge tesliminin son günü 20 Eylül 2021’dir.

4) Bu tarihten sonra veya bu tarihe kadar belgesi gönderilmemiş veya bizzat teslim edilmemiş olan öğrencilerimizin 2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılında burs hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5) 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle mevcut burslu öğrenci sayısının netleşmesi ile imkân ve fırsat elverdiğinde yeni burs duyurusu yapılacaktır.

6) Bursla ilgili konular hakkında Kısa Mesaj (SMS) veya Whatsapp uygulaması üzerinden gönderilen bireysel sorular cevaplandırılamamaktadır.

Durum, bilgilerinize sunulur, isteklere özen göstermenizi bekler, sağlık ve afiyetler dileriz. 16.08.2021

 

Prof. Dr. Ali ŞAFAK

Mütevelli Heyeti Adına

Vakıf Başkanı