HİZMETLERİMİZ

Vakfın Gayesi:

Madde 2- Vakfın gayesi, maddi imkânları ölçüsünde dini, sosyal ve kültürel konularda hayrî hizmetlerde bulunmaktır.

Gayesini gerçekleştirmek üzere vakfın yapacağı faaliyetler:

Madde 3- Vakıf bu senedin ikinci maddesinde zikredilen gayesini gerçekleştirmek üzere;

a) Abidinpaşa Merkez Camiini yeniden yapar ve gayesine uygun şekilde etrafını imar eder,

b) Yoksul ve kimsesiz vatandaşlara, yetimlere maddî imkânları ölçüsünde yardım eder,

c) Çeşitli Fakülte, yüksekokul, lise ve dengi okullarla kurslarda okuyan öğrencilere burs verir, bunlar için yurtlar açar, işletir, kiralar veya yurt bulur,

d) Millî, dînî ve diğer faydalı konularda halkımızın aydınlatılması ve kültürlerinin artırılması için semir ve konferanslar tertip eder, neşriyat yapar,

e) Dinî ve hayrî maksatlarla kurulan vakıf, dernek ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapar, onlara yardım eder,

f).Gayesini gerçekleştirmek üzere diğer dînî, sosyal ve kültürel faaliyet ve hizmetlerde bulunur.