Vakıf Yöneticileri

ABİDİNPAŞA MERKEZ CAMİİ VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

 

Ali ŞAFAK (Prof. Dr.) : Mütevelli Heyeti Başkanı, Vakıf İcra Heyeti Başkanı:

KISA ÖZGEÇMİŞİ: Kayseri ili Yeşilhisar ilçesi 1943 doğumludur. Ortaokul ve Liseyi Kayseri’de yedi yıl süreli İmam-Hatip Okulunda (1962) okumuştur. Yükseköğrenimini; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde (1966) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (1967) tamamlamıştır.

Akademik Özgeçmişi; Hukuk alanında, Doktora 1971’de (Ankara Üniversitesi), Doçentlik 1976’da (Erzurum Atatürk Üniversitesi), Profesörlük 1982’de (Erzurum Atatürk Üniversitesi), pâyelerini ihraz etmiştir. İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü çıkışlı olarak ülkemizde ilk Akademik çalışma yapanlar arasındadır.

Akademik-İdârî Görevler: 1971–1986 yılları arasında Atatürk Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi’nin ilk kurucu öğretim üyesidir. 1980-1982 yılları arasında Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Nisan 1986’da Ankara Polis Akademisine Hukuk Dersleri (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri) Öğretim üyesi olarak naklen atanmıştır. Bu kurumun da akademik programlarının oluşmasında ve sair mevzûât çalışmalarında önemli katkıları olmuştur. 2008–2010 yılları arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuş ve yaş haddinden (67 yaş), 2010 yılında emekli olmuştur.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir yıl öğretim üyesi olarak çalışmıştır. (2015-2016)

1997-1998 Ders yılında University of Malaya’da (Kuala Lumpur - Malezya) öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Alanında çalışmalarda bulunmak ve yabancı dil öğrenmek üzere; 1974-1975 yıllarında İngiltere’de; 1979 yılında Almanya’da bulunmuştur.

Akademik görevi yanında 2004–2014 yılları arasında on yıl boyunca Yüksek Hakem Kurulu Asıl Üyesi (Hükümet Temsilcisi) görevinde bulunmuş, bu görevi Bakanlar Kurulu Kararlarıyla yürütmüş ve kendi isteğiyle 2014 yılında noktalamıştır.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku ve Mukayeseli Hukuk alanlarında yayımlanmış pek çok kitap ve makaleleri vardır.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Halilullah ÖZCAN: (Mütevelli Heyeti Üyesi, Vakıf İcra Heyeti Başkan Yardımcısı)

1956 yılında Bolu ili Dörtdivan İlçesinde doğmuştur. Abidinpaşa İlkokulundan mezun olduktan sonra ortaokul ve liseyi Ankara İmam Hatip Okulunda tamamlamıştır. Kısa bir süre Kur’ân Kursu öğreticiliğinden sonra 1978 yılında Niğde Meslek Yüksek Okulu Sevk ve İdare Bölümünden mezun olmuştur.

1980 yılında Tarım ve Orman Bakanlığında yeniden memuriyete başlamış, bu sırada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine devam etmiştir. Burasını da1986 yılında bitirmiştir. 1987–1994 yılları arasında İstanbul’da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında UZMAN olarak çalışmıştır.

1994-1997 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Okutmanlık Görevinde bulunmuştur.

1997-2004 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı görevi yapmış, bilahare Başbakan Müşâviri olarak çalışmış, sonra kendi isteğiyle emekli olmuştur.

1964–1982 yılları arasında babası Merhum Hafız Ahmet Ali ÖZCAN, Abidinpaşa Merkez Camiinde İmam-Hatiplik yapmıştır. O nedenle de 1964 yılından bu yana, arada geçen kısa süreli ayrılıklar hariç, hep Abidinpaşa Mahallesinde ikâmet etmiştir ve halen de etmektedir.

1997 yılından bu yana Abidinpaşa Merkez Camii Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir. Halen Vakfımızın Başkan Yardımcısıdır.

Arapça ve Osmanlı Arşiv Dillerini bilir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Yahya ZARARSIZ: (Mütevelli Heyeti Üyesi, Vakıf İcra Heyeti Üyesi)

Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi Fehimli Köyü nüfusuna kayıtlı olup 1943 yılında doğmuştur. Lisans öğrenimini, İnşaat Mühendisliği alanında, Ankara’da yapmıştır.

Çalışma hayatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş ve İş Güvenliği Müfettişi olarak başlamıştır. Bu görevde en üst makama kadar gelmiş ve isteğiyle emekli olmuştur. Halen Ankara Adliyesinde Bilirkişilik görevi yapmaktadır. Ayrıca önemli bazı firmalara İş güvenliği danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

İbrahim ELDAŞ: (Mütevelli Heyeti Üyesi)

1933 yılında Kayseri ili Bünyan İlçesi Elbaşı Köyünde doğmuştur. İlkokulu (üç yıllık) köyünde tamamlamış, beş yıllık İlkokul Diplomasını Kayseri’de almıştır.

1951-1958 yıllarında yedi yıl süreli Kayseri İmam Hatip Okulunda okumuştur. (1958) Kayseri İmam Hatip Okulunun ilk mezunlarındandır.

1958-1960 yılları arasında İmam-Hatiplik yapmıştır. 1960-1961 yıllarında Ankara Zırhlı Birlikler Okulunda vatanî hizmetini tamamlamıştır. Terhisi sonrası 1961 yılında Zırhlı Birlikler Tümeninde sivil memur olarak göreve başlamıştır. Burada Muhasebe Memuru olarak 1961 den 1980 yılına kadar çalışmıştır.

1980 yılında Muhasebe Kontrol memurluğuna terfi etmiş ve Ankara ili Defterdarlığı emrine atanmıştır. Bu arada sırasıyla Ankara ili Beypazarı ve Elmadağ ilçelerinde Mal Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. O ilçelerde Mal Müdürlüğü teşkilâtını kurmuştur.

1982 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştur. 1982 yılından itibaren Abidinpaşa Merkez Camii Vakfının Mütevelli Heyeti Üyesidir. Uzun bir süre de Vakfa Başkanlık etmiştir. Ankara 39. Noterinin ifadesiyle “Bindokuzyüzdoksanüç yılı Kasım ayının üçüncü günü” Vakfımızın ilk kuruluş senedini güncellemiştir.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Necati ERİLLİ: (Mütevelli Heyeti Üyesi)

1953 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğmuştur. Aslen Giresun ili Alucra ilçesindendir. Lise mezunu olup 1971 yılında evlenmiştir. İki erkek ve bir kız babasıdır. Erenler Şirketler Topluluğu’nun sahibi idi. 2003 yılında şirketini-işini tasfiye etmiştir.

1981 yılında Abidinpaşa Merkez Camii Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olmuştur. 38 senedir hizmet etmektedir. Bir süre Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini de üslenmiştir. Halen Heyet üyeliği devam etmektedir.

Ayrıca yurtdışı (Etopya) yardım faaliyetleri organizesiyle bizzat ilgilenir. Ankara Abidinpaşa’da ikâmet eden yabancı uyruklulara maddî yardımlarda bulunur.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hüseyin MÜHÜRDAROĞLU (Mütevelli Heyeti Üyesi): Tâcir. Bolu ili Gerede İlçesi nüfusuna kayıtlı, Ankarada ikâmet eder. Lise mezunudur. “Kutup Yıldızı Sosyal Dayanışma Kültür Ve Yardımlaşma Derneği” adlı bir sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve halen yöneticisidir. Derneğin gâyesi öncelikle Ankara ilinde ve sonra da başka yerlerde maddî yardıma muhtaç aileler ve kişileri tesbit ve bizzat aynî yardımlarda bulunmaktır.